Kurzy technického (hloubkového) potápění


Všechny kurzy je možné dokončit na naší základně v Chorvatsku bez jakéhokoliv navýšení ceny kurzu!

S naší lodí podnikáme v Chorvatsku speciální oblíbené technické vrakové safari, kdy navštívíme nejzajímavější vraky Kvarneru. To je ideální způsob jak absolvovat zajímavou formou kurz technického (hloubkového) potápění.

Advanced Nitrox

Advanced nitroxV kurzu Advanced Nitrox se rozvíjejí základní znalosti používání Nitroxu a absolvent po jeho ukončení může používat směs až do 50% kyslíku. V tomto kurzu se dále více prohlubují dovednosti a nad rámec kurzu znalosti technické výstroje potřebné k náročnějšímu rozsahu potápěčských činností. Dokonce potápěči kteří neplánují provádět dekompresní ponory, si v tomto kurzu zvýší jistotu a rozšíří potápěčské schopnosti. Tento kurz je určený pro každého potápěče, který se chce potápět hlouběji, déle, či ve více náročných podmínkách.. K tomuto kurzu není podmínkou mít křídlo či tkz. dvojče.

Kurz se skládá z teorie a 4 ponorů na otevřené vodě, které jsou bezdekompresní. S certifikací Advanced Nitrox je můžete dobývat maximální povolenou hloubku 42 metrů

Kvalifikační požadavky: certifikace v Enriched Air Nitrox, minimální věk 18 let, minimálně 24 zapsaných ponorů z toho minimálně 6 s Enriched Air Nitrox.

Tento kurz je možné propojit s kurzem Extended Range za výhodnější cenu

Cena kurzu: 12 000,- Kč
Cena obsahuje kompletní teorii, 4 ponory na otevřené vodě, certifikaci.
Cena neobsahuje kompletní manuál TXR pro všechny technické kurzy ( 5.000,- Kč), dopravu na lokality, vystroj a plyny

Extended Range

SSI extended rangeDruhá část je věnovaná rozvoji základních znalostí , obeznámení s výstrojí a schopnostmi, které budete potřebovat k účasti na pokročilých výcvikových aktivitách. Dokonce, i když neplánujete překračování limitů rekreačního potápění, zvýší tento kurz vaši jistotu a zvětší vaše potápěčské schopnosti.

Rozšíří se vaše znalosti fyziologie, fyziky potápění a teorie dekomprese. Naučíte se vybrat a konfigurovat výstroj pro technické potápění v uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Budete uvedeni do pokročilého plánování ponorů a procedur plánování plynů. Dozvíte se, jak na základě hloubky a délky ponoru vybrat optimalizované plynné směsi pro zkrácení dekompresních časů. Naučíte se používat dekompresní plyny. Ve vodě se naučíte novým technikám pohybu, pokročíte v řízení vztlaku, trimu a v nových záchranných procedurách.

Výcvik výstupů zahrnuje simulovanou, rezervní a limitovanou stupňovou dekompresi. Po ukončení kurzu budete kvalifikovaní pro ponory hluboké 50 m s celkovou dobou dekomprese do 15 minut. Budete používat reel pro vypuštění dekompresní bóje (SMB), cvičit manipulaci s stage lahvemi, jak měnit dekompresní plyny a další věci.

Požadavky: Specializace Deep, Navigace nebo Cavern diving, Stress & Rescue + První pomoc, Nitrox Advanced; Advanced Open Water Diver, min. 18 let a minimálně 50 registrovaných ponorů.

Cena kurzu: 13 900,- Kč
Cena obsahuje kompletní teorii, 4 ponory na otevřené vodě ( v kombinaci s Advanced Nitrox 6 ponorů), certifikaci.
Cena neobsahuje kompletní manuál TXR pro všechny technické kurzy ( 5.000,- Kč), dopravu na lokality, výstroj a plyny.

TXR PROGRAM

Decompression Procedures I

Decompression procedures Tento kurz se soustředuje na schopnosti a procedury požadované pro plánování a provádění ponorů, které vyžadují stupňové dekompresní zastávky. Ve výcvikových ponorech se bude používat vzduch nebo Nitrox jako hlavní plyn a užívat Nitrox EAN50 pro dekompresi.

Získávají se zde zkušenosti s dekompresními programy a naučíte se připravovat primární, záložní a pomocné plány ponorů. Budete vycvičeni k zhodnocení podmínek, k předvídání případných problémů a k použití vhodné techniky potápění k dosažení cílů ponoru. Naučíte se pracovat jako člen týmu hloubkového potápění a nové způsoby pokročilé komunikace mezi potápěči navzájem a i s podpůrným týmem na hladině. Jsou zde ukázány speciální požadavky pro výběr charterových potápěčských lodí k podpoře dekompresních potápěčských aktivit. Po dokončení kurzu Dekompresních procedur budete kvalifikováni k provádění dekompresních ponorů se vzduchem nebo s Nitroxem do hloubek 50m. S dalšími zkušenostmi můžete rozšíšit váš rozsah až do hloubky 54m.

Provádí se 4 – 6 ponorů.

Požadavky: Specializace Deep Diving, dále Navigace nebo Cavern diving, Stress & Rescue, Nitrox Advanced, Advanced Open Water Diver, min. 18 let, Oxygen Provider; Extended Range kurz nebo ekvivalent; minimálně 75 registrovaných ponorů nebo Extended Range certifikát + 10 registrovaných ERD ponorů.

Cena kurzu: 9 000,- Kč
Cena kurzů akce: 22 500,- Kč s Extended Range
Cena obsahuje kompletní teorii, 4-6 ponorů na otevřené vodě, zapůjčení kompletní stage lahve, plyny, certifikaci.
Cena neobsahuje plyny, kompletní manuál TXR pro všechny technické kurzy ( 5.000,- Kč)

Decompression Procedures II

Advanced decompression proceduresTento kurz probírá strategii zrychlené dekomprese. Seznámíte se s možností volby různých Nitroxových směsí a s použitím 100% kyslíku. Pokročilé procedury řízení ppO2 umožní potápěčům kontrolovat kyslíkovou expozici (CNS). Plánování a provedení ponoru bude náročnější.

Vzduchový nebo Nitroxový potápěči se mohou potápět do hloubek 54m a Normoxičtí potápěči do hloubek 67m.

Tyto praktiky se procviuují na 4 ponorech

bez ohledu jestli má student jako hlavní směs vzduch, EAN nebo Trimix.

TechXR Decompression Procedures nebo Normoxic Trimix kurz; min. 18 let; min.75 registrovaných ponorů, minimálně 10 registrovaných ponorů v TechXR potápěčském deníku.

Cena kurzu: 8 000,- Kč
Cena kurzů akce: 15 500,- Kč s Decompresion Procedures I
Cena obsahuje kompletní teorii, 4 ponory na otevřené vodě (při kombinaci s Normoxickým Trimixem jen 2 ponory),  certifikaci
Cena neobsahuje plyny, kompletní manuál TXR pro všechny technické kurzy ( 5.000,- Kč)

 

Normoxic Trimix

Normoxic trimixHelium může být použito pro úplné a efektivní řízení kyslíkové expozice proti úninkům před hloubkovým opojením. Je mnoho situací, kde podmínky prostředí nebo složité cíle ponoru vyžadují nejvhodnější výkon potápěče.

Čtvrtá část vám pomůže porozumět výhodám přidávání Helia do směsí dýchacích plynů. Naučíte se rozdíl mezi Normoxickou a Hypoxickou směsí a jak se přidání Helia odrazí na plánovaných procesech ponorů. Procedury ve vodě pro Normoxický Trimix jsou téměř identické jako ty, jež jste se učili v Dekompresních procedurách. Budete používat až 30% He ve vašem hlavním plynu a EAN50 pro dekompresi. Získáte cenné zkušenosti a provedete cvičné ponory do hloubky 55m.

Provádí se 4 ponory.

Požadavky: Specializace Deep Diving, dále Navigace nebo Cavern diving, Stress & Rescue, Nitrox Advanced, Advanced Open Water Diver, min. 18 let, Oxygen Provider; TechXR Decompression procedures I, 10 registrovaných dekompresních ponorů, minimálně 75 registrovaných ponorů.

Cena kurzu: 9 000,- Kč
Cena kurzů akce: 16 000,- Kč s Decompresion Procedures II
Cena obsahuje kompletní teorii, 4 ponory na otevřené vodě,  certifikaci
Cena neobsahuje plyny, kompletní manuál TXR pro všechny technické kurzy ( 5.000,- Kč)

 

 

Hypoxic Trimix

Hypoxic trimixV tomto kurzu technického potápění  se učí zodpovědné a bezpečné používání dýchacích směsí s obsahem helia při sestupech, které vyžadují stupňovitou dekompresi s použitím nitroxu nebo čistého kyslíku.

Provádí se 4 ponory s doporučenou hloubkou 55-100 m.

Absolventi mohou po absolvování kurzu používat trimix s nižším obsahem kyslíku než je ve vzduchu a potápět se do maximální hloubky 100 m.

Cena kurzu: 8 000,- Kč
Cena kurzů akce: 16 000,- Kč s Normoxic Trimix
Cena obsahuje kompletní teorii, 4 ponory na otevřené vodě,  certifikaci
Cena neobsahuje plyny, učební materiály